viernes, 12 de enero de 2024

URTARRILAK 20 ENERO: MANIFESTAZIOA IRUÑEAN

 

GOGORATU! Urtarrilaren 20an AHTaren aurkako manifestazioa Iruñean.

LURRAREN ZAINTZA GUZTION ZAINTZA DA! KONTUZ AHTAREKIN! 

AHTAREKIN EZ DAGO ZAINTZARIK!

¡RECUERDA! El 20 de Enero manifestación anti TAV en Iruñea.

¡CUIDADO CON EL TAV! CON EL TAV NO HAY CUIDADOS.

EL CUIDADO DE LA TIERRA ES UN CUIDADO DE TODAS-OS.

LURRA ETA ZAINTZARAKO ESKUBIDE KOLEKTIBOAREN ALDE, ELEFANTE TXURIRIK EZ!!!!

- Abiadura handiko trenak bizidun guztien ongizaterako beharrezkoak diren baliabide eta baldintzak suntsitzen ditu:

Zaintza eta jendarte ongizatera bideratu beharko liratekeen aurrekontuak bereganatzen ditu. (oraintxu Kobid osteko funtsetatik Tafalla-Campanas tarterako 281 milioi euro eta Ebro gaineko zubirako 60 milioi euro hartuta erreskatatu berri dute): zaharren egoitzetako langileen lan baldintzak hobetzera, etxeko langileen lan egoera duintzera,  haurreskoletako ratioak gutxitzera,  hezkuntzan behar berezietarako laguntza areagotzera, kultur sormen eta zaintzaren balioa aitortu eta horretan aritu ahal izateko baldintzak zabaltzera, osasungintzan lehenengo arreta, eta prebentzioa   indartzera, gizarte segurantzan herritar orori hilabete amaierara iritsi ahal izateko aukera ematen duen gutxieneko diru-sarrera edo pentsioa bermatzera,…

- Natura eta ondare publiko eta komunitarioen merkantilizazio, pribatizazio, industrializazio eta hondatzean sakontzen du: lurraren okupazio, artifizializazio eta zatiketan, ur sareen (akuifero, iturburu, hezegune, iturri) kalte eta kutsatzean, ekosistemak eta bioaniztasunak iraun ahal izateko behar duten oreka desagerraraztean, landa eremuko eta tokiko ekonomientzat gakoak diren komunalen gutxitzean, elikadura burujabetza eta agroekologiarako behar den lurra desagertaraztean, zaintza zerbitzu eta osasungintza esku pribatuetan gelditzea erraztean, energia beharrak handitu eta horrek landa eremua   energia ekoizteko eta garraiatzeko azpiegitura handiez betetzean, bizitza osasuntsu eta patsadan bizitzeko eskubidea ezabatzea...

- Kolonialismo kapitalistan oinarrituta landa eremuetako eta hegoalde globaleko natur baliabideak eta pertsonak ustiatzen ditu: porlan eta mineralak eskuratzeko proiektu suntsitzaile eta zapaltzaileak sustatzen ditu, horren ondorioz herritarrak ipar globaleko hiriguneetara mugitzera behartzen ditu, eraikuntzan beste herrialdeetatik langileak ondainsari eskas, lanaldi luze eta baldintza gogorretan aritzera ekartzen ditu, tokian errotutako lanbide extentsibo jasangarriak itotzen ditu, landa eremuak herritarrez hustutzen ditu…

-  Jendarte arrakala areagotzen du eta gertuko harremanak eta ekonomia kaltetzen du: herritar ororena den diru publikoa gutxi batzuek erabiliko duten azpiegitura bat eraikitzen eta mantentzen xahutzen dute, enpresa pribatu jakin batzuen mesedetan, etorkizuneko belaunaldiak zorpetzen ditu zuzenean eta zeharka, jendarte kohesiorako eta gertuko harremanak zaintzeko beharrezkoa den gertuko garraio publikoa kaltetzen du…

HONENGATIK ETA ASKOZ ERE GEHIAGORENGATIK, URTARRILAREN 20an ETOR ZAITEZ  12etan IRUÑEKO DIPUTAZIOTIK ABIATUKO DEN ABIADURA HANDIKO TRENA GELDITZEA ESKATZEKO MANIFESTAZIORA.

BIZITZA ERDIGUNEAN, EZ PORLANA!!

 


POR EL DERECHO COLECTIVO A LOS CUIDADOS Y AL CUIDADO DE LA TIERRA, ELEFANTE TXURIRIK EZ!!!!

El tren de alta velocidad devora los recursos necesarios y destruye las condiciones para el bienestar de todos los seres vivos:

- Absorbe los presupuestos que deberían destinarse al cuidado y al bienestar social (recientemente ha sido rescatado con 281 millones de euros para el tramo Tafalla-Campanas y 60 millones de euros para el tramo encima del Ebro utilizando los fondos post-Covid): a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias de ancian@s, a dignificar la situación laboral de las empleadas de hogar, a reducir los ratios de las escuelas infantiles, a incrementar la atención a las necesidades especiales en educación, a reconocer el valor de la creatividad y el cuidado cultural y a ampliar las condiciones para poder dedicarse a ello, a reforzar la primera atención, prevención e investigación en sanidad, a garantizar un ingreso o pensión mínima que permita llegar a fin de mes a toda la ciudadanía,...

- Profundiza en la mercantilización, privatización, industrialización y deterioro de la naturaleza y de los patrimonios públicos y comunitarios: ocupación, artificialización y fragmentación de la tierra, afectación y contaminación de las redes hidrológicas (acuíferos, manantiales, humedales, fuentes), eliminación del equilibrio necesario para la pervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad, disminución de comunales clave para las economías rurales y locales, desaparición de tierras necesarias para la soberanía alimentaria y agroecología, promoción de la privatización de los cuidados y la sanidad, aumento de las necesidades energéticas y su consiguiente saturación del medio rural de grandes infraestructuras destinadas a la producción y transporte de energía, supresión del derecho a una vida saludable y a poder vivirla con calma...

- Explota, basándose en el colonialismo capitalista, los recursos naturales y las personas de las zonas rurales y del sur global: promueve proyectos destructivos y opresivos de extracción de cemento y minerales, obliga a la población a desplazarse a los núcleos urbanos y norte global, trae para la construcción a trabajadores de otros países a cambio de bajos salarios, largas jornadas de trabajo y duras condiciones, ahoga profesiones extensivas sostenibles arraigadas en el entorno, vacía de población las zonas rurales...

- Ahonda en la brecha social y daña las relaciones y la economía de cercanía: despilfarra el dinero público en construir y mantener una infraestructura al servicio de unos pocos, en beneficio de determinadas empresas privadas, endeuda directa e indirectamente a generaciones futuras, daña el transporte público cercano necesario para la cohesión social y el cuidado de las relaciones cercanas...
POR ESTO Y MUCHO MÁS, EL 20 DE ENERO VEN A LA MANIFESTACIÓN PARA PEDIR LA PARALIZACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD QUE PARTIRÁ A LAS 12H DE LA DIPUTACIÓN DE IRUÑA.

¡¡LA VIDA EN EL CENTRO, NO EL CEMENTO!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario