lunes, 5 de septiembre de 2022

EZ EZKIOTIK, EZ GASTEIZTIK. AHTA GELDI DEZAGUN! / NI POR EZKIO NI POR VITORIA. ¡PAREMOS EL TAV!

 

EZ EZKIOTIK, EZ GASTEIZTIK. AHTA GELDI DEZAGUN!

Azken asteotan, euskal Y-aren eta AHTaren Nafarroako korridorearen arteko lotura egokiena zein izan behar den hedabideetan sutsuki eztabaidatzen ari da. Hainbat teknikarik bi aukeretako baten defentsa erabatekoa egin du, eta ordezkari politikoek lehen baztertzen zuten aukera bat orain defendatzea egozten diote aurkariari. Pseudoeztabaida honek AHTren aldeko hautua irmoki berrestea beste helbururik ez du, ez egitearen alternatiba burutik pasatuko ez balitzaie bezala.

Hemendik gutxira, gobernu zentraleko, EAEko eta Nafarroako ordezkariak hedabideen aurrean zalaparta handiz  elkartuko dira, Gasteizko alternatiba adostu dutela iragartzeko,“garai zail hauetan alternatiba hau errealistena, merkeena eta ingurumenaren aldetik jasangarriena delako”. Eta aukera bati eta besteari buruzko eztabaida sutsuak betiko itzaliko dira, funtsean axola zaien gauza bakarra proiektuak aurrera egitea baita, kosta ahala kosta. Beti gauza bera egiten dute: onarpen sozialik gabeko azpiegitura lan bat egin nahi dutenean, bi alternatiba proposatzen dituzte: bata txarra eta bestea okerragoa, eta, azkenean, sasi eztabaida piztu ondoren, txarra aukeratu ingurumenarekin kezkatuta dagoen ekologista gisa historiara pasatzeko.

AHTa da EHren historiako obrarik suntsitzaileena, xahutzaileena, antisozialena eta alferrikakoena, Ezkiotik ala Gasteiztik lotzen bada ere. Populazioaren zati gero eta zabalagoen muturreko pobrezia eta prekarietate arindu, krisi ekologiko globalari aurre egin, murrizketak eta pribatizazioak deuseztatu eta energia- eta elikadura-subiranotasuna ziurtatu baino, nahiago dute AHTa kosta ahala kosta ezartzea.
Amildegi eko-sozialera gero eta azkarrago hurbiltzen ari garen une honetan, AHTaren lanekin jarraitzea arduragabea eta etikoki gaitzesgarria izateaz gain, kriminala ere bada.

GELDI DEZAGUN AHTA - GELDI DEZAGUN KOLAPSOA - GELDI DEZAGUN KAPITALISMOA

 

NI POR EZKIO NI POR VITORIA. ¡PAREMOS EL TAV!

En las últimas semanas asistimos a un acalorado debate en los medios de comunicación acerca de cuál debe ser la conexión más apropiada entre la Y vasca y el corredor navarro del TAV. Diferentes técnicos hacen defensa a ultranza de una de las dos opciones y representantes políticos echan en cara al rival  de turno el hecho de defender ahora una opción que antes rechazaban. Este pseudo-debate no tiene otro objetivo que cerrar filas a favor del TAV, como si la alternativa de no hacerlo nI se les pasara por la cabeza.

Dentro de poco, los representantes del gobierno central, de la CAV y de Navarra se juntaran ante los medíos para anunciar a bombo y platillo la elección de la alternativa Vitoria como la más “realista, económica y sostenible medioambientalmente en estos tiempos difíciles”. Y las acaloradas discusiones sobre una y otra opción se apagarán para siempre porque en el fondo lo único que les importa es que el proyecto siga adelante contra viento y marea. Siempre hacen lo mismo: cuando quieren realizar una obra de infraestructura cuestionada e impopular plantean dos alternativas: una mala y otra peor, para al final, después de marear la perdiz elegir la mala y pasar a la historia  como ecologistas preocupados por el medio ambiente.

El TAV es la obra más destructora, despilfarradora, antisocial e inútil de la historia de EH, tanto si se conecta por Ezkio como por Vitoria. Antes que aliviar la pobreza y precariedad extrema de capas cada vez más importantes de la población, de afrontar la crisis ecológica global, de anular recortes y privatizaciones, de asegurar la soberanía energética y alimentaria prefieren imponernos el TAV cueste lo que cueste.

En este momento en el que nos acercamos cada vez más rápido al abismo eco- social el seguir con las obras del TAV es no solo irresponsable y éticamente reprobable sino también criminal.

PAREMOS EL TAV - PAREMOS EL COLAPSO - PAREMOS EL CAPITALISMO


martes, 2 de agosto de 2022

LANGILEAREN HERIOTZAREN SALAKETA/ DENUNCIA DE LA MUERTE DE UN TRABAJADOR

 

TAFALLAKO AHTAREN OBRETAKO LANGILE BATEN HERIOTZAREN SALAKETA

 

AHT Gelditu! Nafarroak uztailaren 15ean Tafallako AHTaren obretan istripu larria jasan zuen langilearen heriotza salatu nahi du. Azken honekin orain arte, hamar langile hil dira Euskal Herriko AHTaren eraikuntzan.

Hau AHTaren obretako langileek jasaten dituzten prekarietate-baldintzen isla baino ez da; izan ere, gehienetan, 12 lanordu baino gehiagoko lanaldi nekagarriak izaten dituzte, horrelako obretan eskatzen diren segurtasun-baldintza txikienak ere bete gabe. Legeak eskatzen dituen ordutegiak, soldatak eta segurtasun-baldintzak errespetatzeak azpiegitura hau eragotziko luke, kostu ekonomiko handia ekarriko lukeelako, eta, beraz, administrazioek behin eta berriz baztertzen dute legezkotasuna errespetatzea, azpikontratazio-politika ahalbidetuz eta lan-ikuskapen iruzurtiak eginez.

Gainera, kasu honetan, bero-boladagatik  istripua alerta laranja betean suertatu zen. Une hartan, AHTaren lanak gelditu egin behar zituen Nafarroako Gobernuak, duela gutxi onartutako legea betez. Lege horrek makineria mota horren funtzionamendua eragozten du, sute-arrisku handia dakarrelako. Bestalde, gizatasun minimo batek obretan 45 gradu inguruko tenperaturarekin lan egitea eragotzi beharko luke.

Horri gehitu behar zaio EHko AHTaren obretan lan egiten duten hainbat eta hainbat enpresa, eta horietako batzuk Nafarroan, OHL kasu, berriki zigortuak izan direla kontratu publikoak banatzeko delitu-ekintzak egiteagatik.

Horregatik guztiagatik, argi eta garbi dago AHTaren obrak erabateko legez kanpoko egoeran eraikitzen direla, langile-klasearen esplotazioan oinarrituta, eta oraingo honetan bezala, bere lan-indarraren salmenta bere bizitzarekin ordainduz.

Bada garaia EHko obrarik suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialena geldiarazteko, jasaten ari garen bero- eta sute-boladaren erantzule den klima-aldaketa areagotu besterik egiten ez duena.

 

DENUNCIA DE LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN LAS OBRAS DEL TAV EN TAFALLA

 

AHT Gelditu! Nafarroa denuncia la muerte del trabajador que sufrió un accidente grave el pasado 15 de julio en las obras del TAV en Tafalla. Con esta son ya diez las víctimas mortales que se han registrado hasta la fecha en la construcción del TAV en Euskal Herria.

Esto es reflejo de las condiciones de precariedad a las que se ven sometidos los trabajadores de las obras del TAV que en la mayoría de los casos sufren jornadas extenuantes de más de 12 horas de trabajo sin darse las más mínimas condiciones de seguridad exigidas en este tipo de obras. El respetar los horarios, salarios y condiciones de seguridad exigidas por la ley imposibilitaría esta infraestructura debido al alto costo económico que supondría,  por lo que las administraciones se saltan una y otra vez la legalidad a la torera posibilitando la política de subcontratación y amañando las inspecciones laborales.

Además, en este caso se da la circunstancia de que este accidente se registró en plena alerta naranja por la ola de calor. En esos momentos las obras del TAV deberían de haberse paralizado por el Gobierno de Navarra en cumplimiento de la ley aprobada recientemente que impide el funcionamiento de este tipo de maquinaria por su alto riesgo de incendios. Por otra parte, un mínimo de humanidad debería impedir trabajar en las obras con temperaturas rondando los 45 grados.

A esto hay que añadir que una gran cantidad de empresas que trabajan en las obras del TAV en EH y alguna de ellas en Navarra como OHL han sido sancionadas recientemente por actuar delictivamente para repartirse contratos públicos.

Por todo ello queda más que evidente que las obras del TAV se construyen en la más completa de las ilegalidades en base a la explotación de la clase trabajadora que en casos como el presente paga con su vida la venta de su fuerza de trabajo.

Es hora ya de paralizar la obra más destructora, despilfarradora y antisocial de EH que no hace más que aumentar el cambio climático responsable de la ola de calor e incendios que estamos padeciendo.