martes, 11 de septiembre de 2018

AHTren LANETARA MARTXA - MARCHA A LAS OBRAS DEL TAVAHTren LANETARA MARTXA

Behean sinatzen dugun antolakunde eta taldeek Abiadura Handiko Trenaren (AHT) Nafar Korridorearen lanen jarraipena salatu nahi dugu eta lan horietara eginen dugun martxan parte hartzeko deialdia egiten dizuegu, irailaren 29an, larunbatarekin, eta goizeko 11etan Marcilla ondotik hasiko dena. AHTren LANAK GELDITU ORAIN!
Espainiako Gobernua gaur egungo Nafarroako Gobernuaren laguntza beharrezkoarekin Abiadura Handiko Trenaren plataformaren lanen eraikuntzarekin aurrera jarraitzen du Nafarroan.
Duela gutxi, Azkoien eta Erriberriren arteko plataformaren eraikuntzarako lanak hasi dituzte, 10 kilometroko luzerarekin. ADIF, Sustapen Ministerioaren menpeko enpresa publikoak, PPren eskuetan orduan, bidetarte hau AZVI enpresari esleitu dio 30 milioi eurotan.
Era berean, Villafranca eta Azkoien arteko 5 kilometroko bidetartea OHL enpresari esleitu dio 55 milioi eurotan. Bidetarte honetan Aragon ibaiaren gainetik joanen litzatekeen 800 metrotako biaduktuak eraginen lukeen kaltea nabarmentzekoa da.
Bi enpresa hauek inputatuak edo ikertuak daude Partido Popularraren legez kanpoko finantziazioagatik.
Honetaz gain, ADIFek Erriberri eta Tafallaren arteko bidetarteak konkurtsora atera ditu. Ia 15 kilometroko lehiaketa eta prezioa 120 milioi eurokoa da.
Hau da, hemendik gutxira AHTren nafar korridorearen lehen fasearen plataformaren lanen erdia baino gehiago, Castejon eta Campanas artekoa, lanean edo eraikita izanen dugu.
Euskal Y-aren lanekin gertaturikoak erakusten digu proiektuaren zati garrantzitsu bat eginda dagoenean, proiektuarekiko aurkaritza ahuldu egiten dela eta argudio hau gailentzen da: proiektu honek zentzu handirik ez dauka, baina plangintzaturikoa bukatu beharko da, hainbeste diru gastatu ondoren, lanekin ez jarraitzea xahukeria bailitzake. Egintza burutuen politika.
Hori dela eta, orain da lanak gelditu eta burugabekeria honekin bukatzeko unea.
Arrazoirik ez dira falta: lurraldeari kalte larria dakarkio, bidaiari kopuru nahikorik ez luke inondik inora, biztanleen gutxiengo batek erabiliko luke, ez luke salerosgairik eramanen, trenaren izaera publiko eta sozialaren deuseztapena suposatzen du eta gaur egun zerbitzu minimo bat ematen duten geltokien desagerpena ekarriko luke: Altsasu, Tafalla eta Castejonen esaterako.
Europar Batasuneko Kontuen Auzitegiak kaleraturiko txostenetan Estatu espainiarrean abiadura handiko lerroen eraikuntzak suposatzen duten zarrastelkeria kuestionatu eta salatu egiten du argiki, hala nola, astakeriatzat jotzen du lan publiko bat eraikitzea bere errentagarritasun sozial edo ekonomikoa baloratzen duen txostenik edo ikerketarik egin gabe.
Horrela bada, hurrengo foru hauteskundeetarako alderdi politikoak beren aukerak zehazten ari direnean, Tren Sozialaren edo AHTren aldeko jarrera, garapen sozio-ekonomikoaren eredu bezala, hurrengo Gobernuaren osaketarako diskurtsoen arteko ardatza izan behar du, hots, Aldaketaren Gobernua, aurrerakoia eta ezkerrekoa, ala Gobernu klasista-elitista, garapen-basa zalea eta eskuinekoa. Laburbilduz, Aldaketaren Gobernu batek ezin du oinarria izan AHTren garapena, diru publikoaren xahuketa galanta dena, sozialki haustailea, eta ingurumena txikitzen duena.
Inposaketaren eta ustelkeriaren aurrean ozen eta argi diogu: AHTrik Ez, TREN PUBLIKO ETA SOZIALA BAI.
Honegatik guztiagatik, martxa honetara etor zaitezten animatzen zaituztegu, berehalako paralizazioa eskatzeko eta emaniko esleipenak edo izapidetzen daudenak ezeztatzea eskatzeko.

AHTren LANAK GELDITU ORAIN!!!


MARCHA A LAS OBRAS DEL TAV

Las organizaciones y los colectivos abajo firmantes hacemos pública nuestra denuncia por la continuación de las obras del llamado Corredor Navarro del Tren de Alta Velocidad (TAV) y hacemos un llamamiento a participar en la marcha a dichas obras el sábado 29 de septiembre a las 11.00 horas desde cerca de Marcilla bajo el lema de ¡¡PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL TAV YA!!
El Gobierno de España con la colaboración necesaria del actual Gobierno de Navarra, continúa adelante con la construcción de las obras de la plataforma ferroviaria del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra.
Recientemente se han iniciado los trabajos para la construcción de la plataforma entre Peralta y Olite, con una longitud de 10 kilómetros. ADIF, empresa pública dependiente del ministerio de Fomento, entonces en manos del PP ha adjudicado este tramo a la empresa AZVI por 30 millones de euros.
Asimismo, ha adjudicado el tramo de 5 kilómetros entre Villafranca y Peralta a la empresa OHL por 55 millones de euros. En este tramo hay que destacar el gran impacto que supondrá el viaducto de 800 metros de largo por encima del Aragón.
Ambas empresas están imputadas o investigadas en la financiación ilegal del Partido Popular.
Además, ADIF ha sacado a concurso los tramos entre Olite y Tafalla. Casi 15 kilómetros cuyo precio de licitación es de 120 millones de euros.
Es decir, dentro de poco nos vamos a encontrar con que más de la mitad de la plataforma de la primera fase del corredor navarro del TAV entre Castejón y Campanas estará construida o en obras.
Lo ocurrido con las obras de la Y vasca nos enseña que, una vez realizada una parte importante del proyecto, la oposición a éste se vuelve más difícil y se recurre al argumento de que, aunque no tenga mucho sentido, hay que acabar lo planeado porque ya se ha gastado el dinero, y no continuar con la obra sería un despilfarro. Política de hechos consumados.
Por ello, es ahora el momento de parar las obras y acabar con este despropósito.
Razones no faltan: supone una grave agresión al territorio, no tendría ni de lejos un número suficiente de pasajeros, lo utilizaría una minoría de la población, no llevaría mercancías, supone la destrucción del ferrocarril como transporte de carácter público y social y la desaparición de estaciones que actualmente dan al menos un mínimo servicio ferroviario a localidades como Alsasua/Altsasu, Tafalla y Castejón entre otras.
Incluso sendos informes del Tribunal de Cuentas Europeo cuestionan y denuncian claramente el despilfarro económico que supone la construcción de líneas de alta velocidad en el Estado español y la barbaridad que supone la construcción de una obra pública sin ningún tipo de informe o estudio que demuestre alguna rentabilidad social o económica.
Así pues, ahora que los partidos políticos están definiendo sus opciones de cara a las próximas elecciones forales, la apuesta por el Tren Social o por el TAV, como modelo de desarrollo socio-económico, debe ser eje del discurso que marque la diferencia para la composición de un Gobierno del Cambio, progresista y de izquierdas, o un Gobierno Clasista-elitista, desarrollista y de derechas. En definitiva, un Gobierno del Cambio no se puede sustentar sobre el desarrollo de un TAV que es un despilfarro de dinero público, que descohesiona la sociedad, y que destruye el medio ambiente.
Frente a la imposición y la corrupción decimos alto y claro NO al TAV, Sí al TREN PÚBLICO Y SOCIAL.
Por ello os animamos a acudir a esta marcha a las obras para exigir su paralización inmediata y la anulación de las adjudicaciones ya realizadas o en fase de tramitación.


¡¡¡PAREMOS LAS OBRAS DEL TAV YA!!!


AHT Gelditu! Nafarroa
Barañaingo AHTrik Ez
Bellota Libertaria
Erdi Aldeko Gazteak
Ernai
Fundación Sustrai Erakuntza
Tafallako Gaztetxea
Plataforma Cuenca de Pamplona-Iruñerria por el Tren Público y Social. TAV No
Plataforma Ribera por un Tren Social. No al TAV
Plataforma Sakana Trenaren Alde
Zona Media por el Tren-Erdi Aldea Trenaren AldeNo hay comentarios:

Publicar un comentario