domingo, 30 de noviembre de 2014

11 diciembre, charla en Katakrak: Energía y crisis: el pico del petróleo y sus implicaciones

Foto: Charla - ENERGÍA Y CRISIS:el pico del petróleo y sus implicaciones 

Son cada vez más las voces que apuntan a la escasez de recursos energéticos como causa de la crisis económica global que sacude nuestras sociedades. Entre ellos, el petróleo es de una importancia cualitativa fundamental, pues todo el entramado que estructura la economía se sustenta gracias a la versatilidad y valía energética de esta sustancia. Junto con el gas y el carbón, el petróleo es un recurso fósil agotable del que no podemos disponer ilimitadamente, y los datos extractivos anuncian que hemos pasado el punto a partir del cual la producción de petróleo crudo ya no es creciente. 
¿Qué implicaciones tiene este hecho? Crecimiento económico y consumo energético son inseparables, pero el 90% de la energía que consumimos no es renovable por lo que el mundo se enfrenta a una encrucijada tan obvia como impronunciable: el crecimiento continuo no es posible. Entendemos que el problema energético exige un análisis internacionalista que nos permita atender las relaciones que mantenemos con otras zonas del planeta en toda su extensión, pero también respuestas que necesariamente deberán partir del ámbito local. En esta charla explicaremos en qué consiste el pico del petróleo, el fracking o la crisis energética y discutiremos las implicaciones político-sociales de estos hechos. 

ENERGIA ETA KRISIA:petrolioaren gailurra eta bere ondorioak 
-ABENDUAK 11 OSTEGUN 19:00etan KATAKRAKen (Iruñea, kale nagusia 54)

Gure gizartea astintzen duen krisi ekonomiko globalaren ondorioz baliabide enrgetikoen eskasiaren arazoarekin topo egiten dugula gero eta pertsona gehiagok baieztatzen dute. Horien artean, petrolioak ezinbesteko garrantzi kualitatiboa du. Izan ere, gure ekonomiaren egituraketa guztia sustantzia horrek duen aldakortasun eta balio energetikoari esker sostengatzen da. Gasa eta ikatzarekin batera, petrolioa mugagabeki erabili ezin dezakegun baliabide fosil mugatua da eta erauzte datuek petrolio gordinaren ekoizpenaren goreneko puntua gainditu dugula adierazten dute, hortik aurrera ekoizpenak ez duela gora eginen, alegia. 

Zer ondorio ditu horrek? Ekonomia energiatik banaezina da. Ezin liteke hazkunde ekonomiko iraunkor izan, kontsumo energetikoa hazi gabe. Baina kontsumitzen dugun eneregiaren % 90 ez da berriztagarria eta ondorioz munduak argia bezain aipaezina den bidegurutze batekin topo egin du: etengabeko hazkundea ezinezkoa da. Energiaren arazoaren garrantziak planeta osoko beste zonaldeekin ditugun harremanetan arreta jartzea baliatuko duen analisi internazionalista bat exijitzen du, baina, baita ere, tokian tokiko eremuetarik nahitaez abaiatuko diren erantzunak planteatzera garamatza. Hitzaldi honetan petrolioaren gailurra, fracking eta krisi energetikoa zertaz diharduten eta gertakizun horien ondorio sozio-politikoez eztabaidatuko ditugu. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario